top of page

SERVEI CONCILIACIÓ FAMILIAR

què ofereix?

Un servei a les famílies d'una persona amb discapacitat intel·lectual per tak de disposar de temps de conciliació familiar i personal. 

Servei de conciliació familiar.

Es poden acordar les activitats.

cOST

És un servei subvencionat en el que la família fa un co pagament de  3€ per cada hora de suport.

OBJECTIUS I MOTIUS

Afavorir el benestar de la família millorant la seva conciliació familiar, laboral i social.

Descobreix-ne més >

característiqües

REQUISITS

Consulteu els requisits per poder obtar al servei.

Quins són els requisits? >

duració

Cada família podrà dispoar d'un màxim de 150 hores.

Quina és la duració del servei? >

sol·licitud

Per tal de fer la sol·licitud del servei, caldrà emplenar el formulari següent.

 QUÈ OFEREIX?

OFEREIX SSF

És un servei que ofereix  a les famílies  (pares, mares, tutors) d’una persona amb discapacitat intel·lectual, disposar de temps de conciliació personal / familiar i amb personal de suport (personal de JOCVIU).

 

Per exemple: una persona cuidadora que vol fer una activitat personal els dimarts de 17:00 a 18:30h, pot sol·licitar el servei i disposar d’un monitor/a que tingui cura del seu fill/a mentre la persona cuidadora fa l’activitat.

 

Per exemple: una família en la que les persones cuidadores treballen durant les festes de Nadal, poden sol·licitar el suport d’un monitor/a per tal de conciliar la vida laboral.

QUIN ÉS EL COST DEL SERVEI?

És un servei subvencionat en el que la família fa un co pagament de  3€ per cada hora de suport.

COST SSF

QUIN ÉS EL MOTIU PRINCIPAL PEL QUE ES CREA AQUEST SERVEI?

 • Afavorir el benestar de la família millorant la seva conciliació familiar, laboral i social.

 • Promoure les relacions socials de les persones cuidadores.

 • Prevenir possibles situacions d’estres i/o deteriorament anímic o físic.

Ancla 1

CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI

CARACTERISTIQUES sf

L’equip de JOCVIU, la família i el propi usuari, poden acordar les activitats que la monitora i l’usuari faran en aquest temps.

Aquestes activitats es poden fer dins o fora del domicili:

 • Acompanyament per a desplaçaments.

 • Passejar pel barri i conèixer i familiaritzar-se amb l’entorn del domicili.

 • Activitats lúdiques, manualitats, ...

El servei és un suport per la conciliació, però NO és una ajuda domiciliaria relacionada, per exemple, amb la neteja de la llar, cuinar,...

DURACIÓ DEL SERVEI

 • JOCVIU disposa d’un banc d’hores que estan a disposició de les famílies. Aquestes hores són finites, i a mesura que es van utilitzant es van reduint.

 • Cada família podria disposar d’un màxim de 150 hores.

 • Degut al Covid 19, el Servei es va aturar entre els mesos de març i juny, i actualment, JOCVIU disposa encara de moltes hores fins al mes de març.

REQUISITS DEL PROGRAMA

 • La persona amb discapacitat ha de tenir una valoració igual o superior al 33% en el seu certificat de discapacitat.

 • Ha de conviure amb la família o tutors legals.

 • Ha de tenir una puntuació igual o superior a 21 punts en el barem de necessitats de suport del programa (aquest barem l’estableix Dincat).

QUÈ CAL FER PER SOL·LICITAR EL SERVEI DE SUPORT?

 • Emplenar el formulari (les famílies que encara NO ho hagin fet):

 • Les famílies que estiguin interessades en el servei i hagin donat resposta al formulari, la coordinadora del Servei (Xènia) es posarà en contacte per facilitar  els documents que cal emplenar per sol·licitar el servei.

bottom of page