top of page

QUI SOM?

JOCVIU es constitueix l'any 1991 com a associació esportiva dedicada a promocionar la pràctica de l'activitat física i esportiva del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual (DID).

 

Actualment i des del 2005, JOCVIU es consolida al barri del Clot i s’organitza sota els principis d’inclusió social, participació i drets de les persones, desenvolupant un projecte continuat d'activitats, serveis i suports, adreçats principalment al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual (en totes les seves etapes evolutives) i les seves famílies. A partir de les necessitats detectades i de l'interès de diferents agents socials, aquesta oferta es fa extensible a  qualsevol centre educatiu d'arreu del territori, així com a alumnes i professionals del món educatiu, en general, i del lleure.

EL NOSTRE PROPÒSIT

El principal OBJECTIU del projecte JOCVIU és contribuir al benestar i millora de la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i i altres transtorns, al seu desenvolupament integral i a potenciar la seva autonomia personal, a partir d’una eina clau com es l’activitat física, motriu i l’estimulació sensorial. Potenciant i afavorint l’acció i el moviment, aconseguirem incidir en les capacitats comunicatives i relacionals de les persones (especialment el de les persones amb necessitats de suport), i afavorirem i incidirem notablement  en el seu benestar personal, físic i emocional, en la seva autonomia i en el seu desenvolupament psicosocial.

LA NOSTRA MISSIÓ

Volem contribuir a la millora de les oportunitats dels col·lectius més desfavorits, esdevenint un centre de referència en la investigació i la pràctica de l’estimulació sensorial de les persones amb discapacitat intel·lectual amb grans necessitats de suport i  d’altres col·lectius en situació de risc  com ara infants amb problemes generals del desenvolupament i gent gran.

Tanmateix, JOCVIU es consolida com a centre formador i d'assessorament de diferents professionals relacionats amb l’educació i de diversos col·lectius d’estudiants com ara: universitats i cicles formatius.​

ELS NOSTRES VALORS

​Treballem per la millora de la societat, JOCVIU recolza la seva acció en els següents principis:

 

  • El valor de la PERSONA.

  • Els Valors educatius de l’activitat física, motriu, sensorial i el lleure tals com el creixement personal, la  salut i el benestar.

  • La voluntat participativa dels destinataris.

  • Igualtat de drets i oportunitats: Igualtat de gènere i activitats Universals.

  • Els Suports i la conciliació familiar.

  • Associacionisme: El treball en xarxa en el territori amb entitats i institucions.

  • La  Formació: base pedagògica d’una educació íntegra i inclusiva.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

estructura organitzativa

​ÒRGANS DE GOVERN

FUNCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

L’Associació Esportiva Jocviu es regeix pel sistema d’autogovern i pel principi de representació, mitjançant l’Assemblea General de Socis i la Junta Directiva.

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de l’Associació i és reuneix, com a mínim, un cop a l’any, dins del primer semestre natural per poder aprovar el Pla anual d’actuació de l’Associació, avaluar la gestió de la Junta Directiva i aprovar, si s’escau els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com els comptes corresponents a l’exercici anterior.

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de l’Associació. Els membres de la Junta Directiva poden exercir el seu càrrec per un període de 4 anys, i el seu càrrec no està remunerat.

Les funcions de la junta directiva queden recollides en l'article 12 dels "Estatuts de l'entitat" que trobareu annexats a la pestanya anomenada transparència a l'apartat de documents.

FUNCIONS DE L'ASSAMBLEA

Les funcions de l'assemblea es troben descrites en els articles 10 i 11 dels "Estatuts de l'entitat" que es troben annexats a la pestanya anomenada transparència a l'apartat de documents.

bottom of page