top of page

CREATIVITAT I EMOCIONS

MIRA COM BALLO!

MIRA què

fem!

El Projecte es concreta en diferents "Jornades - Lúdic Esportives"  que tenen  com a nexe d'unió el JOC i/o les activitats de caire motriu i expressiu.

El projecte de SENSIBILITZACIÓ i INCLUSIÓ amb el JOC, correspon a la realització d’un conjunt de JORNADES matinals amb propostes  d'activitats  LUDIQUES-ESPORTIVES i EXPRESSIVES, on hi participen conjuntament nens i nenes de diferents escoles de Barcelona, AMB i SENSE discapacitat.

 

Les activitats i propostes de JOC es plantegen, majoritàriament, sota una metodologia cooperativa que entenem és la millor manera d’intervencióper tal d'assegurar la participació activa i real de TOTS els nens i nenes; sense i amb discapacitat, amb diversitat funcional, amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) i amb altres trastorns i/o Necessitats Educatives Especials (NEE).

 

Les JORNADES tenen com un dels seus principals objectius aconseguir que els nens i nenes participants "es coneguin" i que se n'adonin que TOTS podem jugar i participar, sempre i quan les activitats siguin adequades,i es pugui comptar amb el suports que es necessitin. Aquest és el nostre repte en totes i cadascuna de les jornades. 

 

COMPARTIR espais i JOCS al llarg d’una JORNADA, entre nens i nenes amb i sense discapacitat facilita la inclusió i fa visible la diversitat i posa el focus en les capacitats de qualsevol infant.

MIRA COM BALLO!

QUÈ ÉS?

És una Activitat d’Expressió Corporal en la qual el JOC i la MÚSICA en són els principals convidats. 

És una activitat intercentres on es barregen més de 100 infants en cada torn. (enguany hem adaptat aquesta activitat per no barrejar centres ni grups estables).

A QUI VA ADREÇAT?

És una activitat adreçada a nens i nenes d’Educació Infantil (P4-P5) amb i sense discapacitat de qualsevol escola de Barcelona ordinària i als més petits dels CEE (Centres Educació Especial).

mira com ballo

QUÈ TREBALLEM?

L'expressió  corporal  i el coneixement corporal a  partir de músiques i vivències corporals compartides en grup.

 

RITMES ; Interpretació i seguiment a través del moviment corporal i d’elements musicals. Relació espai-temps.

Inclusió. Activitat inter-escolar (100 participants), amb escoles ordinàries i d’educació especial.

Ambientacions diverses (sota un fil conductor); Els Animals, Els Mitjans de Transport, El Circ.

Representació - CONTE SENSORIAL

QUAN ES FA?

Es realitza durant el mes de novembre* de cada curs escolar.

ON ES FA?

Dos espais:

 

- Pavelló Poliesportiu del CEM Villa Olímpica

- La Nau del Clot.

*També es pot fer en la data que trïi cada centre, en les  pròpies instal·lacions de cada escola (pati, gimnàs, sala de psicomotricitat, ....).

MIRA QUÈ FEM!

QUÈ ÉS?

És una activitat motriu i sensorial ambientada en una matí a LA MUNTANYA NEVADA.

És una activitat intercentres on es barregen més de 100 infants en cada torn. (enguany hem adaptat aquesta activitat per no barrejar centres ni grups estables).

 

A QUI VA ADREÇAT?

És una activitat adreçada a nens i nenes d’Educació Infantil (P3 i P4) amb i sense discapacitat de qualsevol escola de Barcelona ordinària i als més petits dels CEE (Centres Educació Especial).

mira què fem

QUE TREBALLEM?

Habilitats Motrius Bàsiques

Estimulació sensorial-vestibular  (salts, lliscaments, equilibris, ...)     

Coordinació Dinàmica General i Específica

Percepció del propi cos a partir massatges i jocs tàctils.

Inclusió: Activitat interescolar (100 participants màx.) i inclusiva (Escoles d’Educació Especial i Escoles Ordinàries).

DINÀMICA

Per RACONS

1.    Pugem la muntanya: GRIMPAR i SALTAR

2.    Boles de neu: LLANÇAMENTS (pilotes gegants)

3.    Anem en trineu: LLISCAMENTS

4.    Preparació del cos: MASSATGES

QUAN ES FA?

Es realitza en unes dates cocretes durant el mes de febrer de cada curs escolar.

ON ES FA?

Dos espais:

 

- Pavelló Poliesportiu del CEM Villa Olímpica

- La Nau del Clot.

 

*També es pot fer en la data que trïi cada centre, en les instal·lacions pròpies de cada escola (pati, gimnàs, sala de psicomotricitat, ....).

bottom of page