top of page

TAMS

servei terapèutic

En una hora de joc es pot descobrir més sobre una persona que en un any de conversació” - Plató

TAMS és un servei que neix al 2006 amb l’objectiu i prioritat d’oferir espais a infants, adolescents i a les seves famílies. En el 2020, TAMS s'acredita com a servei terapèutic.

Som una entitat capdavantera en l’àmbit de l’estimulació, l'educació i la salut dels infants des d’una perspectiva motriu i sensorial. 

Entenem que els infants aprenen, es desenvolupen i es relacionen a través del seu propi cos i el joc motriu - sensorial que creen. Defensem que qualsevol intervenció amb infants ha de ser pensada, vivenciada, creada i jugada per ells i elles mateixos/es, així com acompanyada i facilitada pels terapeutes.

LA NOSTRA FILOSOFIA 

filosofia tams

​TAMS és una Teràpia on l'Aprenentatge, la Motricitat, el Moviment i la Sensorialitat en són característics i fonamentals. TAMS és un servei pioner en l'atenció a grups d'infància i adolescència a través del JOC lliure, espontani, motriu - sensorial, sempre acompanyats de terapeutes especialitzats.

Entenem que l'activitat terapèutica ha de ser motivadora, engrescadora perquè l’infant hi connecti amb una vivència corporal - emocional significativa capaç de crear canvis i aprenentatges.

Intervenim en grups molt reduïts ( 4-6 infants) referenciats per un o dos terapeutes que acompanyen en el procés terapèutic de cada  infant ( i la seva família) i del grup.

La nostra filosofia sorgeix de diverses teories i paradigmes que considerem important de conjugar per obtenir una pràctica terapèutica global:

 • Teràpia ocupacional. Entenem que l’ésser humà ha de recórrer a la seva principal i preferida “ocupació”, per trobar el seu equilibri emocional i corporal. El JOC en el cas de la infància. Axí mateix, el JOC també és un fi a l’hora que un procés. En la neuropsicologia trobem l'evidència que la motivació (JOCS preferits en el cas dels infants) és imprescindible per crear nous aprenentatges significatius i a llarg termini.

 

 • Estimulació sensorial i altres marcs de referència centrats en la sensorialitat humana. Ens enfoquem en els sentits, els 7 sentits (oïda – vista – olfacte – gust – tacte – propiocepció – vestibular) i la seva importància per crear la pròpia identitat de cada ser humà. Tant com a éssers amb cos, reconeixent-lo amb les seves habilitats, reptes, sensacions, dolors, plaers,  com a éssers amb ment. La creació de l’autoimatge – l’autoestima s’inicia en els sentits. Aquestes dos vessants de la sensorialitat són la base de l’evolució de l'infant cap a adult, i la base per la seva felicitat. 

 

Per altra banda, els sentits també ens permeten  relacionar-nos amb el món i amb l'entorn, aprenent a entendre’l, conviure-hi i gaudir-lo.

 • Psicologia psicoanalítica. Entén que cada ésser humà és únic i que cal veure’l amb les seves capacitats, habilitats potencialitats i no des de les seves mancances. S’entén el joc com un mitjà que permet crear i elaborar un món on poder entendre la realitat, als altres i a ells/es mateixos/es.

 

 • Pràctica psicomotriu vivencial d’Acouturier. “una pràctica que ofereix a l’infant  la possibilitat de fer un procés de maduració psicològica i emocional a través de la via del cos i el moviment en un dispositiu d’espai i temps”. El desenvolupament psíquic - físic de la persona és a través del cos i la seva acció.  El joc i el moviment són un camí d’accés, així com un mirall que reflecteix emocions, traumes, conflictes, motivacions i conquestes de l'infant, així com una eina per treballar aquestes mateixes dificultats en l’expressió d’emocions, regulació de la conducta, trastorns motrius, retards maduratius, etc.

 

 • Desenvolupament lliure de Pikler. En traiem la teoria de que l’infant ha de ser iniciador i protagonista del seu moviment i que l’entorn (sala - terapeutes) ha de facilitar les seves conquestes, no fer-les per ell.

Hi ha molts altres autors i autores que ens acompanyen en el nostre procés com a centre terapèutic, persones que ens inspiren amb la seva pràctica, experiències i teories, així com: Jean Ayres, François Dolto,  Donald W. Winnicott, Melanie Klein, Francesco Tonucci, Rebecca Wild, etc.

 

Tots aquests referents, la qualitat humana a nivell humà, professional i l’experiència, configuren l’essència del nostre projecte i la nostra intervenció, cercant el creixement i benestar de l’infant i la seva família i entorn.

intervencions i serveis

INTERVENCIONS i SERVEIS

INTERVENCIONS

Grupals:

 • TAMS (teràpia d’acompanyament motriu i sensorial)

Individuals:

 • Teràpia Ocupacional

 • Estimulació Sensorial

 • Teràpia Psicomotriu Acouturier

 • Intervenció psicològica

SERVEIS

Terapèutic

 • Visita i acollida gratuïta

 • Entrevista i exploració inicial

 • Teràpies grupals a infants i adolescents (1cop/setmana)

 • Teràpies individuals a infants i adolescents (1 o 2 cops/setmana)

Acompanyament a famílies

 • Grups de suport mutu de famílies (1 cop/mes)

 • Acompanyament a la família: entrevistes, xerrades i reunions (bimensual)

 • Joc amb famílies (anual)

Coordinació amb altres agents

 • Coordinació/reunió amb escoles

 • Coordinació/reunió amb altres professionals que tracten als infants o adolescents

 

Formació/ assessorament

 • Formació de mestres: formació en conducta i sensorialitat a escoles

 • Formació a altres professionals en conducta i sensorialitat

Amb el suport de :

A QUI VA DIRIGIT

A QUI VA DIRIGIT

El centre terapèutic va dirigit a tots els infants i joves, amb especial atenció als infants i joves amb NESE (necessitats específiques de suport educatiu) i altres trastorns, així com l'acompanyament a  les seves famílies.  

OBJECTIUS DE TAMS

OBJECTIUS TAMS

Treballar per la creació del vincle terapeuta – infant, indispensable pels processos terapèutics

Treballar pel BENESTAR de l’infant i la família

 • Treballar amb les potencialitats de cada infant/adolescent per assolir la màxima autonomia

 • Oferir eines per respondre a les demandes acadèmiques

 • Oferir eines per connectar, estructurar i expressar verbalment les emocions

 • Fomentar l’autoregulació de la conducta

EQUIP TAMS

EQUIP TAMS

L'equip del servei terapèutic - TAMS és un equip transdisciplinar on tots els seus membres comparteixen la perspectiva sensorial en l’evolució i creixement de la persona. Totes les persones de l’equip tenim formació en estimulació sensorial o altres teràpies de caire sensori-motriu. Són professionals amb coneixement i especialització. Cadascu en els seus àmbits i des de les seves disciplines, treballa de manera conjunta en la perspectiva del treball sensorial i motriu, sempre, a través del joc i amb l'ojectiu  d'afavorir el  BENESTAR  d’infants , joves i llurs famílies.

L'equip considera indispensable que les intervencions siguin a través del JOC espontani, sensori-motriu i partint del moviment lliure de l’infant.

 

Tate Bonany Jané

Directora de JOCVIU

Mestre d'educació especial. Logopeda. Mestre d'educació física. Formadora d'Estimulació sensorial. Formadora en activitat física i inclusió

"Sense emoció no hi ha aprenentatge. El joc, espai d'emocions"

Elena Álvarez Porrón

Col·laboradora

Terapeuta ocupacional

"Treballant a través del joc desafiem reptes i construïm oportunitats"

Valentina Simonetti Fernández

Psicomotricista

"El joc, combinació de plaer i curiositat, és font de diversos i complexos aprenentatges i un medi privilegiat per explorar, comunicar, socialitzar i elaborar vivències."

Beatriz Miranda Bermejo

Coordinadora de TAMS

Psicòloga infantil

"El joc i el vincle, un espai per integrar, construir, simbolitzar i elaborar realitats"

Cristina López Padullés

Col·laboradora

Terapeuta Ocupacional especialitzada en pediatria

"L'esforç i la dedicació convenen sobretot quan el que està en JOC no és només un projecte, sinó persones"

Lara Pons Bertomeu

Terapeuta ocupacional titulada en integració sensorial

LA NOSTRA FILOSOFIA

INTERVENCIONS

I SERVEIS

A QUI VA DIRIGIT?

EQUIP

OBJECTIUS

PER

INFORMAR-NOS

bottom of page