top of page

CONTE SENSORIAL A L'AIGUA

Emocions i estímuls a l'aigua

Activitats i jocs en un espai aquàtic específic. Adreçat a infants de:

  • Escola bressol

  • Educació Infantil

  • Cicle Inicial d'Educació Primària (de 2 a 8 anys).

Piscina Snoezelen on, tenint en compte l’entorn sensorial (llums, estímuls , temperatura de l’aigua, sons relaxants, ....), viurem una aventura tot treballant les habilitats motrius bàsiques, la sensorialitat, les emocions i la creativat.

bottom of page