top of page

QUEDEM

 "QUEDEM AMB ELS AMICS" és un projecte d’oci que promou la normalització i inclusió social per mitjà d’un programa d’activitats ofertades dins del circuït d'activitats d’oci (esportives, culturals i festives) obertes a la ciutadania de la ciutat de Barcelona.

 

El “Quedem” es concreta en diversos grups d’oci, oberts a qualsevol persona amb discapacitat intel·lectuals dels centres de Barcelona que vulgui compartir un grup estable d’iguals.

 

És un projecte anual i sostingut en el temps que promociona la participació directa de les persones amb discpacitat intel·lectual (DID) en el proces de decisió i planificació de la programació de les activitats que duran a terme, potenciant així la seva capacitat per prendre decisions i la seva autonomia personal.

PER QUÈ QUEDEM?


Per proporcionar un espai on els joves es puguin relacionar entre ells. Per a fomentar la participacióaixí com per a millorar els hàbits socials i la seva autonomia personal.

QUÈ FEM?

Anem al cinema, sortim de festa, fem visites culturals i sortides a espectacles esportius, participem a diversos tallers i gaudim del teatre,…

sotida quedem.jpeg

QUIN PAPER TENEN LES MONITORES?

El paper de l’equip de monitores es centra en:

  1. Conèixer les diferents iniciatives i motivacions de les totes les persones participants.

  2. Generar un calendari d’activitats.

  3. Ser un suport en la tria, composició dels diferents grups  i en la realització de cada activitat.

  4. Avaluar la participació de cada participant i de la conveniència de cada activitat.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

  1. Els participants participen activament en la proposta de les activitats, sempre en funció de les seves inquietuds i motivacions.

  2. L’equip de monitores, en funció de la demanda expressada, organitza un calendari trimestral d’activitats.

  3. Les activitats es realitzen normalment els dissabtes en horari de 16:00  a 20:00h, però aquest horari està subjecte a l’activitat triada i es pot modificar si així ho decideix el grup.

  4. L’equip de monitores, a mida que es fan les activitats, confeccionen una guia d’activitats en la que es registren els punts forts i febles de cada activitat i en el que es fa una avaluació de la participació de cada un dels participants. D’aquesta manera, amb el temps, disposarem d’una guia d’activitats realitzades i valorades.

  5. L'objectiu comú és establir i potenciar els llaços d'amistat i la consciència de grup que resulta de trobar-se i compartir el seu temps d'oci durant 4 hores tots els dissabtes.

  6. De forma semestral, i en funció de l'èxit en la cerca de finançament de l'entitat, es realitzarà una sortida conjunta de cap de setmana per a generar noves i intenses vivències.

L'objectiu comú és establir i potenciar els llaços d'amistat i la consciència de grup que resulta de trobar-se i compartir el seu temps d'oci durant 4 hores tots els dissabtes.

 

De forma semestral, i en funció de l'èxit en la cerca de finançament de l'entitat, es realitzarà una sortida conjunta de cap de setmana que a més de generar noves i intenses vivències, signifiquen un espai de descans i de temps per als familiars i cuidadors.

Amb el suport de :

inscripció quedem

DADES PARTICIPANT

bottom of page