top of page

QUEDEM

 "QUEDEM AMB ELS AMICS" és un projecte d’oci que promou la normalització i inclusió social per mitjà d’un programa d’activitats ofertades dins del circuït d'activitats d’oci (esportives, culturals i festives) obertes a la ciutadania de la ciutat de Barcelona.

 

El “Quedem” es concreta en diversos grups d’oci, oberts a qualsevol persona amb discapacitat intel·lectuals dels centres de Barcelona que vulgui compartir un grup estable d’iguals.

 

És un projecte anual i sostingut en el temps que promociona la participació directa de les persones amb discpacitat intel·lectual (DID) en el proces de decisió i planificació de la programació de les activitats que duran a terme, potenciant així la seva capacitat per prendre decisions i la seva autonomia personal.

PER QUÈ QUEDEM?


Per proporcionar un espai on els joves es puguin relacionar entre ells. Per a fomentar la participacióaixí com per a millorar els hàbits socials i la seva autonomia personal.

QUÈ FEM?

Anem al cinema, sortim de festa, fem visites culturals i sortides a espectacles esportius, participem a diversos tallers i gaudim del teatre,…

sotida quedem.jpeg

QUIN PAPER TENEN LES MONITORES?

El paper de l’equip de monitores es centra en:

  1. Conèixer les diferents iniciatives i motivacions de les totes les persones participants.

  2. Generar un calendari d’activitats.

  3. Ser un suport en la tria, composició dels diferents grups  i en la realització de cada activitat.

  4. Avaluar la participació de cada participant i de la conveniència de cada activitat.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE

  1. Els participants participen activament en la proposta de les activitats, sempre en funció de les seves inquietuds i motivacions.

  2. L’equip de monitores, en funció de la demanda expressada, organitza un calendari trimestral d’activitats, de manera que cada dissabte hi hagin dues o 3 propostes molt diferènciades.

  3. Les activitats es realitzen normalment els dissabtes en horari de 16:00  a 20:30h, però aquest horari està subjecte a l’activitat triada i es pot modificar si així ho decideix el grup.

  4. Els participants, amb el suport de l’equip, fan la tria de les activitats en les que voldran participar cada dissabte. D’aquesta manera, els grups són dinàmics i canviants i a la vegada, “reduïts”; valorem que l’oci és més normalitzat en petit grup que en grups grans.

  5. Un dissabte de cada quatre, es fa una activitat conjunta que serveix per fer pinya.

  6. L’equip de monitores, a mida que es fan les activitats, confeccionen una guia d’activitats en la que es registren els punts forts i febles de cada activitat i en el que es fa una avaluació de la participació de cada un dels participants. D’aquesta manera, amb el temps, disposarem d’una guia d’activitats realitzades i valorades.

D’aquesta manera, l’objectiu és que els participants, un cop expressades les seves motivacions personals, i un cop agrupades i distribuides en un calendari d’activitats, hauran de decidir, en temps i forma, a quina activitat volen participar cada dissabte, incentivant així la seva presa de decisions i també, el seu dret a equivocar-se i aprendre .

L'objectiu comú és establir i potenciar els llaços d'amistat i la consciència de grup que resulta de trobar-se i compartir el seu temps d'oci durant 5 hores tots els dissabtes.

 

De forma semestral, i en funció de l'èxit en la cerca de finançament de l'entitat, es realitzarà una sortida conjunta de cap de setmana que a més de generar noves i intenses vivències, signifiquen un espai de descans i de temps per als familiars i cuidadors.

bottom of page