TEMPS PER A TU

Què és “TEMPS per TU”?

És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies amb infants amb discapacitat.

que ofereix el Programa de Temps i Qualitat de Vida, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelonai el Districte de Gràcia.???

És un servei per a fomentar el lleure de qualitat dels infants i adolescents amb discapacitat i la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies. 

Aquest servei l'ofereix l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l'Àrea de Drets Socials i dels districtes de la ciutat. 

És un servei per fomentar el lleure de qualitat dels infants, els adolescents, els joves i les persones adultes amb discapacitat i, alhora, per promoure la conciliació de la vida laboral i personal de les famílies. Ofereix activitats lúdiques i jocs adaptats a les diferents edats. Les activitats es planifiquen tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants. I són dutes a terme per professionals d’entitats que treballen en l’àmbit del lleure per a persones amb discapacitat.

Aquest servei l’ofereix l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI i dels districtes de la ciutat.

QUÈ OFEREIX ALS INFANTS?

Activitats lúdiques i jocs ""adaptats"" per a infants i adolescents  ""amb discapacitats"" i els seus germans i les seves germanes, entre 4 i 17 anys, durant tres hores i mitja els dissabtes al matí (setmanalment o quinzenalment) en equipaments municipals de tota la ciutat.

 

Dia: dissabtes, cada 15 dies, de 10:00 a 13:00 h

S'ofereixen activitats lúdiques i jocs adaptats tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants.

QUÈ OFEREIX A LES FAMÍLIES?

Els permet disposar de temps personal, mentre els infants i adolescents particiepen en activitats lúdiques de qualitat, adequades amb les seves necessitats. 

 

Les activitats les duen a terme professionals del lleure per a persones amb discapacitat.

QUINS EQUIPAMENTS GESTIONA JOCVIU?

 

En aquest cas, JOCVIU gestiona les activitats que es duen aterme als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Sant Martí.