PROGRAMES I PROJECTES

Les dades que apareixen sobre els programes i projectes són del curs 2018-2019.

DESCOBREIX els 6 PROGRAMES

i els 33 PROJECTES de JOCVIU

A JOCVIU potenciem i promocionem la pràctica de l'activitat física, motriu i sensorial de totes les persones, amb especial atenció a les persones amb discapacitat, vetllant per la inclusió i el benestar.

 

Duem a terme activitats i serveis en els àmbits educatiu i del lleure.